Deze website is een initiatief van verontruste Blaricummers die hun bezorgdheid over bepaalde ruimtelijke-ordeningsplannen kenbaar willen maken en steun zoeken voor een collectief belang.

Hoe het dorpskarakter van Blaricum wordt bedreigd en wat we daaraan kunnen doen.

Uit een recente publicatie van de Alliantie, blijkt dat men het Hofje (Verbindingsweg/ Middenweg) wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw à la Brandweerkazerne aan de Verbindingsweg 13 met een nok hoogte van 9 meter. Dit in het kader van het Masterplan Middenweg.

En er blijken meer onzalige plannen te zijn die tot onrust leiden. Daarover later meer.

Inmiddels heeft een groot aantal dorpsbewoners zich bereid verklaard de initiatieven te ondersteunen. (U kunt zich opgeven via contact)

Het Comité direct omwonenden Hofje Verbindingsweg /Middenweg,
Henk Eggenkamp, Dick Raven, Axel Varekamp en anderen.

De Stichting Karakteristiek Blaricum ondersteunt onze initiatieven.